Solenergi

Energin i de allra flesta förnybara energikällor, så som bio-, vatten och vindenergi, kommer ursprungligen från solen. Intresset och efterfrågan för förnybara energikällor har vuxit kraftigt sedan tuffare miljökrav och globala miljömål. Solenergi är ett lönsamt alternativ för allt från småhusägare till fastighetsförvaltare och även energibolag eftersom solstrålningen både genererar elektricitet och värme.

Solenergianläggningen kan delas in i två olika utföranden:

Solvärme
Fördelaktigt då värmebehovet stämmer överens med solstrålningens tillgäninglighet då solfångaren genererar värme. Exempel på anläggningar där solvärme är lämpligt är för byggnader med varmvattenbehov under sommarhalvåret, då kan solvärmen stå för all uppvärmning av vattnet under sommaren.

Solel
Gynnsamt då elbehovet stämmer överens med solstrålningens tillgänglighet då solceller genererar elektricitet.

Vi kommer gärna ut på plats och berättar mer samt ger ett kostnadsförslag.